Geen dag gelijk, geen mens hetzelfde

Geen dag gelijk, geen mens hetzelfde

In slechts zes woorden wordt in de kopregel weergegeven, dat het dagelijkse leven zin heeft om geleefd te worden. De woorden herbergen een uitdaging en daarbij de bagage, dat het leven om ons heen gevarieerd mag worden genoemd. Dat saaie mensen saai zijn, het woord zegt het al, maar in combinatie met interessante personen toch weer anders zullen  zijn . Wij schreven het al eerder in deze blogs: je moet het zien

Hoeveel mensen lopen niet dagelijks met oogkleppen door onze maatschappij op weg naar, ja waar naar toe eigenlijk. Misschien wel op weg naar hun dagelijkse beslommeringen, die zij dag in en dag uit als een soort ritmische beweging uitvoeren.

Het is inmiddels gebleken, dat er op elk moment van de dag wel iets valt te beleven, dat interessant mag worden genoemd. Kijk om je heen op een willekeurig moment van de dag en probeer te kijken naar de locatie waar je op dat moment bent.

Even samen fantaseren. Misschien zie je wel iemand iets doen, zonder dat je de persoon kent en bespeurt, dat wat hi of zij doet, jij dat geheel anders zou doen. Er is dus al een ‘visuele’ verbinding met het object, de persoon in kwestie. Het kan ook zijn, dat de situatie waarin de persoon zich bevindt jou bekend voorkomt. Je mening wordt dan in feite gestuurd door de door jouw opgedane ervaring. Op afstand sta of zit je nu te kijken en wacht je op het moment, dat het misschien wel fout gaat. Het kan ook zijn, dat je de casus, zoals dat zo mooi heet, in gedachten onderstreept, want zoals de persoon het doet, zou jij het ook doen.

Zonder dat je elkaar persoonlijk kent, was er al een verbinding. Daarom durf ik te bloggen, dat geen dag hetzelfde hoeft te zijn. Sorry, maar er zijn natuurlijk ook personen die gedwongen worden om elke dag wel in hetzelfde ritme te blijven. Daarbij denk ik dan aan personen met een medisch probleem, die zelf niet kunnen bepalen hoe zij hun dag anders in zouden moeten delen. Elke dag, ja zelfs elke seconde van een minuut is gelijk aan de vorige. Dagelijks afhankelijk zijn van zorgverleners of van de nieuwe lichting die mantelzorgers heten. Mantelzorgers, ja hoor, ook daarvoor heeft de Dikke van Dale een omschrijving op de rol staan.

Een mantelzorger is hij of zij, die als gezinslid buren of familie zorgt verleent aan iemand die zorg behoeft. Vroeger, ik spreek dan van jaren geleden, spraken wij nog van noaberhulp. Noaberhulp is hulp die wordt verleend door buren en directe naasten. Je mag ook concluderen, daar waar de overheid qua zorg te kort schiet, is een alternatief gevonden in de mantelzorg. Ook onder “ geen dag gelijk, geen mens hetzelfde “ kan de rol van een zorgaanvrager en een mantelzorger worden meegenomen.

Binnen de regelgeving van de Mindfullness wordt geadviseerd om zaken te zien, zoals ze zijn. Niet teveel over nadenken hoe iets is ontstaan en hoe het zichzelf zou kunnen ontwikkelen. Je mag zelfs zeggen bij het te ver doordenken, raak je van het pad af waar Mindfullness  “zo sterk in is ”.

Het is niet mijn taak of functie om negatief over zaken te gaan doen, waarvan anderen baat bij hebben. Wel heb ik mogen ervaren, en ik blog op persoonlijke titel, dat sommige ondersteunende items binnen  de Mindfulness in mijn ogen zijn doorgeschoten.

Gelukkig is het belangrijk en dat geeft men ook wel aan, om bepaalde zaken in een situatie niet te zwaar te nemen. Dit alles in de trant van: “ kan ik er iets mee “ of in een andere situatie “hoe kan ik bepaalde zaken tijdens een situatie relativeren “.

Het gaan relativeren en nuchter naar situaties kijken en niet direct actie willen ondernemen is eveneens een onderdeel van de titel van deze blog. De wetenschap in pacht hebbende, dat elke dag anders kan verlopen dan is gepland en dat elk mens anders reageert op en in een situatie zijn duidelijk onderdelen van onze dagelijkse bezigheden.

Ondanks welke thuissituatie ook en als, dat alles niet zo verloopt dan men zou willen, is het proberen om positief te zijn en rustig te reageren op situaties in deze hectische wereld erg belangrijk. Daarom mag  elke dag en elk persoonlijk individu worden gezien als een interessante situatie. Stilzitten en de dag beginnen met het begin en eindigen met het naar bed gaan is geen optie. Zolang de situatie het toelaat, maar ook toestaat, is genieten van het leven een hot item. Voordeel is, dat vanaf elk moment de rest van je leven begint.

Reageren is niet mogelijk.