Archief van
Categorie: politiek

Als de aap uit de mouw komt

Als de aap uit de mouw komt

Wanneer ineens duidelijk wordt hoe iets is of als eindelijk iemands ware bedoeling of karakter blijkt, is het heel gewoon om uit te roepen ‘Nu komt de aap uit de mouw!’ Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat er al jaren achtereen, zelfs sinds mensenheugenis, een systeem wordt gevolgd, waarbij je kunt gaan denken, het is nu eenmaal zo. Als je dan op een later moment de situatie gaat relativeren, dan blijkt dat de kaarten anders zijn geschut dan jij…

Lees Meer Lees Meer

Pionnetjes van de democratie

Pionnetjes van de democratie

Mijn grote vriend de Dikke van Dale zegt over het woord en het onbegrip Democratie:  (1) staatsvorm die aan het hele volk invloed op de regering toekent: (2) parlementaire democratie  waarin de regering verantwoording verschuldigd is aan een parlement van door het volk gekozen vertegenwoordigers. Ach het staat er zo mooi en het is zo hoopgevend. Zoals bij veel situaties is ook hier een keerzijde van de medaille die een ander beeld, gestoeld op de realiteit, weergeeft. Zo zien sommigen…

Lees Meer Lees Meer

Wanneer komt het “ Kabinet uit de kast “

Wanneer komt het “ Kabinet uit de kast “

Binnen de bevolking van ons land heerst al geruime tijd het gevoel, dat er bij het Kabinet iets zit, dat niet helemaal strookt met de werkelijkheid. Diverse meldingen geven al aan, dat er een sfeer heerst, die vragen opwerpt.  Natuurlijk is een coming out, waarbij men erkent dat de doelstelling niet haalbaar is, niet altijd even gemakkelijk. Steeds vaker ervaar je als burger, dat het beleid alle kanten op gaat en veel tekst en uitleg door menigeen wordt gezien als…

Lees Meer Lees Meer

Het land blijft zo onregeerbaar

Het land blijft zo onregeerbaar

Een bekend misdaadjournalist huldigt de gedachte: “ik weet waarom ik niet stem, terwijl velen niet weten, waarom zij wel stemmen”. Het is in een democratisch land wel gebruikelijk, dat  door de stemgerechtigden wordt gekozen op de daarvoor aanwezige politieke partijen. De ‘pionnetjes’ van zo’n partij stellen zich dan verkiesbaar. Steeds vaker lees ik echter in de krant wat ik nu weer (niet) wil. Is dat nu democratie? Belangrijk in het geheel is, er wordt gekozen en als stemgerechtigde geef je…

Lees Meer Lees Meer

3e dinsdag in september – nationale voorleesdag

3e dinsdag in september – nationale voorleesdag

Plak er een etiket op en noem het Prinsjesdag, maar velen zullen het zien als de traditionele nationale  “ voorlees “ dag. Er wordt voorgelezen uit een tekst die  is gericht op de politieke toekomst van ons land. Een toekomst die even onzeker is als de inhoud van de tekst. De eerste Prinsjesdag werd gehouden op 2 mei 1814.  Prinsjesdag is vastgelegd in de bepalingen van artikel 65 van de Grondwet. Los van mijn milde kritiek op deze jaarlijkse voorleesdag,…

Lees Meer Lees Meer

Nee nee nee, nee wij noemen geen namen

Nee nee nee, nee wij noemen geen namen

Oud conferencier Wim Kan, die in zijn conferences het altijd over de politiek had, was in feite zijn tijd ver vooruit. Terugblikkend naar die tijd en die situatie vergelijken met de hedendaagse politiek, is er weinig of niets veranderd. Ook in, laten wij het noemen ‘de periode van Kan’ werd in de landelijke politiek  alles beloofd en gezegd en veel politici hielden zich dan weer eens niet aan hun afspraak en deden het tegenovergestelde. Mooi is het voorval, dat Wim…

Lees Meer Lees Meer