Afbijten en overhouden

Afbijten en overhouden

Dat zei onze slager altijd in mijn kinderjaren als je vlees bij hem kocht en niet wist hoeveel gram  of hoe groot. “Afbijten en overhouden “ zei hij dan, “je wilt er toch ook niet aan tekort komen”. Los van het gegeven, dat het een ludieke uitspraak mag worden genoemd, is de tekst verbonden met het commerciële aspect. Vlees zwaarder qua gewicht lag hoger in de prijsklasse dan een dunne speklap, waar je de krant door kon lezen.

Vreemd dat een degelijke kreet je dan na jaren weer te binnenschiet. Afbijten en overhouden. Met overtuigende stelligheid durf ik te beweren, dat deze zegswijze van onze oud slager momenteel weer actueel mag worden genoemd. Actueel in de trant van: “het kan niet op”. Was de betekenis van de betreffende zin al zonder grens of afmeting ook binnen de doelgroep waarop ik de ‘ wijze woorden ‘ betrek, lijkt het niet anders.

Daarom durf ik de ‘wijze uitspraak’ door te trekken naar ons maatschappelijke financiële plaatje. De wereld van de natuurlijke personen, die dagelijks de strijd aangaan met ‘ het hoofd boven water te houden ’ om niet of zelfs nog meer in de schulden te geraken. Afbijten en overhouden of je kunt zeggen, ‘doe ik het wel goed met mijn financiën’.

Zit er nog ruimte in het budget door nog een stapje extra te kunnen doen of zit ik op de grens, limiet zegt men in de financiële wereld, zodat ik geen ruimte meer heb om nog iets te kopen. Die vraag zullen velen zich bijna dagelijks behoren te stellen.

Het is mij persoonlijk, door mijn zakelijke activiteiten, bekend, dat velen het hoofd amper boven water kunnen houden. Oorzaken als “ de Euro heeft alles verpest, want alles is duurder geworden “, durf ik voor een deel als oorzaak aan te nemen. Als je dan door gaat vragen en terloops informeert hoeveel vuurwerk men eind december heeft afgestoken, dan komt de werkelijkheid om de hoek kijken. In veel gevallen en ik denk, dat het percentage ervan richting 70 of 80 % gaat, heeft men geen enkel inzicht of overzicht wat zijn of haar eigen financiën betreft. Laat staan dat men weet hoeveel men tekort komt of overhoudt. Men heeft mij zelfs eens verteld, als je rood staat en je neemt weer geld op, dat je saldo dan alleen maar stijgt,

Naast het gegeven, dat door de Euro veel artikelen duurder zijn geworden, durf ik de vraag te stellen als: “maar als het allemaal duurder is geworden, welke aanpassing heeft u dan voor uzelf gedaan om niet in de problemen te komen? Het zal bij velen schering en inslag zijn geweest door op de leefstijl van vóór de Euro onaangepast door te gaan, terwijl een pas op de plaats  noodzakelijk was als een soort preventieve controle..

Afbijten en overhouden gaat dan niet meer op. De luxe betekenis van deze woorden krijgt ineens een geheel andere betekenis. Een betekenis die aangeeft, dat overhouden in kracht is afgenomen. Ook in deze situatie betekent stilstaan achteruitgang, Degene die niets doet aan de situatie om inzicht en overzicht te krijgen in de financiële situatie begeeft zich op drijfzand. Het houvast is verdwenen en elke strohalm die als ondersteuning zou kunnen dienen is afwezig.

Toch is het belangrijk om actie te ondernemen. Als de zegswijze ‘afbijten en overhouden ‘ niet meer op u betrekking heeft, is het erg belangrijk om een kader op te stellen om het financiële plaatje onder controle te krijgen.  Bekijk eens of:

  • Er een overzicht kan worden samengesteld om inkomsten en uitgaven op papier te krijgen
  • Bekijk hoe het saldo eruit ziet door de uitgaven op de inkomsten in mindering te brengen
  • Is het resultaat positief, met andere woorden houdt u over, dan is het belangrijk te bekijken hoe u een vast overzicht kunt maken om de huidige situatie te bewaken
  • Is het saldo negatief, met andere woorden u komt te kort, probeer dan te bekijken op welke maandelijkse kosten er bezuinigd kan worden
  • Neem wekelijks een vast bedrag op van de rekening en probeer met dat bedrag de betalingen te doen. Bepaal duidelijk voor jezelf een weekbedrag, waar je mee kunt werken. Wijzig dat bedrag geruime tijd niet. Probeer de pinpas in de week niet te gebruiken.
  • Neem contact op met een budgetcoach om duidelijkheid in uw financiën te behouden
  • Sta NIET toe, dat de budgetcoach of instantie voor u de financiën gaat regelen zonder dat u er inzage in heeft. Blijf baas over uw eigen geld
  • Door ondersteuning te krijgen van een budgetcouch en zelf de financiën te gaan doen, krijgt u ervaring, danwel met ondersteuning, om de financiële trein wederom op de rails te krijgen.
  • Stop, indien mogelijk met diverse abonnementen, dubbele verzekeringen, creditcard enz. Maak een afspraak met uw verzekeringsagent om de lopende verzekeringen door te nemen.

Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar probeer de ruimte binnen het budget inzichtelijk te houden en probeer zo weinig mogelijk te handelen en te leven onder de noemer ‘ afbijten en overhouden “. De ruimte in het budget die u denkt te hebben, is soms krapper dan u denkt. Laat het afbijten dan niet van een houtje zijn, want dan blijft er helemaal niets over.

Reageren is niet mogelijk.