Imago kapitalisme

Imago kapitalisme

Het moet wat lijken, maar als je scherp bent van jezelf en niet alles gelooft, prik je zo door de zeepbel, die het Imago kapitalisme vaak voorstelt. Ach aan de buitenkant lijkt het in feite meer dan het is. Je kunt in Nederland op verschillende manieren jezelf tot de rijkeren van ons land laten behoren, maar wat is rijkdom.

Rijkdom of welstand is sociaal of economisch bezien het overvloed aan geld, land, grondstoffen, bezittingen en/of eigenschappen. De vraag blijft gesteld of rijkdom dan tegelijk in bovenstaande situatie van doen heeft met kapitaal.

Stel dat je nu veel land hebt, grote huizen op je naam hebt staan en in dure auto’s rijdt, maar toch maandelijks op je vaste lasten moet letten om aan die verplichting te kunnen voldoen, hoe rijk ben je dan? Hoe rijk ben je met je toren hoge hypotheeklasten en doorlopende lease contracten? Ik vraag mij af of je dan van doen hebt met  echte rijkdom of moet je het gaan zien als alleen diverse schulden op je naam hebben staan.

Enige tijd geleden sprak ik een ondernemer van een groot bedrijf die zich een andere auto had gekocht. Wel werd bij het autobedrijf door hem afgedwongen om de auto in twee deelbetalingen te voldoen, want al zijn geld, zijn kapitaal, zat in de stenen van zijn bedrijf.

Als buitenwacht kijk je daar dan anders tegenaan. Mag je dan naïef worden genoemd als je denkt, dat aan veel bezit automatisch ook veel rijkdom is gekoppeld? Het beeld aan de buitenkant geeft natuurlijk een waarde weer. Ben wel eens zakelijk bij een groot landgoed geweest, waarvan de eigenaar de bezitter en tevens eigenaar was van een gigantische schuld. Nu achteraf schiet het mij te binnen, dat het plaatje zoals het erbij lag schitterend was. Natuurlijk kun je niet iedereen over één kam scheren en is het niet bij elke bewoner of eigenaar van een landgoed van doen met uitlopers van het imago kapitalisme.

Sommigen verstoppen hun stille armoede en geven er met een Franse slag op een te chique manier er een draai aan. Een voormalig zanger en tv persoonlijkheid,  woonde onder “de rook van Enschede” in een prachtige alleenstaande villa. Op de witte gevel van de woning prijkte met een bord met goudkleurige letters:  Con-Amèpere. Wie deze ogenschijnlijke prachtige benaming op de gevel analyseert, komt uit bij de Twentse betekenis: “kon amper” of in de Jip en Janneke taal: ‘er was bijna geen geld om het te kunnen betalen’. Ach en als je dan een tekst gebruikt die chique lijkt, dan zou je toch denken, dat het goed zit?

Het woord imago is al eerder genoemd. Wat is nu imago?

Imago is het beeld, dat van een persoon, instelling, of bedrijf bestaat. Als een imago een grote bekendheid geniet bij een doelgroep, publiek of relatie kan dit zowel positieve als negatieve gevolgen met zich meebrengen.

Het imago wordt bepaald door verschillende factoren. Zo kunnen meningen van andere personen het beeld van een persoon, instelling of bedrijf bepalen. Ook spelen prestaties een grote rol: als de diensten geleverd worden zoals verwacht, dan valt dit positief uit, maar vinden er afwijkingen plaats dan kan dit het imago schaden.

Het is nog steeds niet duidelijk of het hebben van een imago nu als positief of negatief moet worden gezien. In mijn optiek schiet je er weinig mee op en biedt het hebben van een negatief of positief imago in de basis geen enkel voordeel. Ook al ben je bezitter van een imago en moet je naar de supermarkt, dan zal ook jij, met je imago, normaal moeten betalen. Beter zou het zijn om eerlijk voor jezelf en naar anderen te zijn en je niet beter voor te doen dan de realiteit van je vraagt.

Het aantal Imago kapitalisten is ongetwijfeld groter dan het aantal durf kapitalisten. Bij een durfkapitalist bestaat het kapitaal niet uit geld, maar uit talent en lef. Een durfkapitalist ontvangt over zijn kapitaal geen rente, maar uitsluitend voldoening. Als je in deze maatschappij echt op wilt vallen, kies je voor het imago kapitalisme, maar ik denk, dat een durfkapitalist verder zal komen. Pecunia non olet. (geld stinkt niet)

Reageren is niet mogelijk.