Weet je wetje, weet je

Weet je wetje, weet je

Het is een algemeen vaste uitspraak: “elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen”. Denk, dat menigeen bij de kapper de voorkeur heeft voor de roddelbladen als Prive, Story, Weekend en Party. Niemand zal de kapper vragen: “zou ik het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Strafrecht even mogen inzien? Inzien, is inderdaad het juiste woord, want een wetboek lees je niet. Alle wetboeken vallen in feite in de categorie naslagwerk. Bij het inzien is het nog niet duidelijk wat je leest. Vroeger had je op school “ begrijpend lezen ”. Ik begin steeds beter te begrijpen, waarom dat vak op school werd gegeven. Je zal eens van doen krijgen met de wetgever.

Mijn hobby-lectuur:  de Nederlandse wetgeving,  is vastgelegd in het recht. Het recht is  < het geheel van regels voor de mens in de maatschappij, naar de wil van de overheid. > Zo dat is er uit en als je dan bedenkt, dat wij in een democratische rechtsstaat wonen, dan lijkt  het, dat de wetgever ons weinig of geen inspraak gunt. Ondanks dat de wetgever probeert een koers aan te geven, kan de wetgeving als krom worden gezien. Drie keer krom en alles is weer rond, het zij zo.

Deze blog is geschreven op basis van mijn ingeving: wat betekenen de woorden ‘onder invloed van’. Als basisgedachte vind ik het niet correct direct de suggestie te doen, dat onder invloed altijd iets met dronkenschap van doen heeft. Naar aanleiding van dit uitgangspunt ben ik op internet gaan kijken naar de betekenis van: onder invloed van.

Alle tekst en uitleg met betrekking < onder invloed van > wijzen direct richting een negatieve eigenschap. Zo is onder invloed van, het roken, drank, drugs en ga zo maar door ook niet direct positief te noemen. Nergens durft men bijna de betreffende  uitdrukking te gebruiken als een positieve wending. Stel je bent jong en je richt je leventje op paardrijden of handbal, zoals mijn kleindochters. Kun je dan ook stellen, dat je dan onder invloed bent van de gekozen hobby?

Daarom is actief zijn met taal, als je blogt, een heerlijke bezigheid. Ik stop er veel vrije tijd in, omdat ik niet meer actief werkzaam ben. Toch zit mij de verbondenheid met de suggestieve stelling, van dronken zijn en onder invloed niet lekker. Met andere woorden ik ben even gaan snuffelen in het Nederlands Recht..

Artikel 8 van de WvW, dat staat voor Wegenverkeerswet uit 1994 bepaalt:  <  Het is een ieder verboden een voertuig te besturen enz terwijl Hij onder zodanige invloed van een stof weet, dat Hij weet, dat het de rijvaardigheid in gevaar kan brengen > Vreemd eigenlijk, dat er wordt gewezen naar een ieder die in kennelijke staat onder invloed van… geen voertuig mag besturen. Hij, gaat de wetgever dan verder en dan mis ik een onderdeel. Ik heb ook wel eens een zij achter het stuur van een auto gezien. Verder weet ik zeker, dat hij en zij beiden onder de categorie van een ieder vallen.

Het komt bij mij vreemd over, dat de wetgever een duidelijk onderscheid maakt. Toch maar even verder kijken in de wetgeving. Zo meldt artikel 453 van het Wetboek van Strafrecht in het kader van openbare dronkenschap:  

Hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de eerste categorie.

Wederom bepaalt de wetgever een duidelijk onderscheid tussen mannen en vrouwen. Mag je dan suggereren, dat Zij, de vrouw, vrij is om in kennelijke dronkenschap zich op de openbare weg te bevinden, zonder dat zij daarvoor strafbaar kan worden gesteld? Daarom is het zo belangrijk, dat de wetgeving duidelijk is. Durf te stellen, dat er diverse vrouwen door de handhaving op de bon zijn geslingerd voor het feit, dat zij in kennelijke staat zich op de openbare weg bevonden.

Het is ook moeilijk om te handelen conform de voorwaarden van de wetgever. Zo kreeg mijn zoon eens strafwerk van school en moest hij een aantal pagina’s overschrijven. Toen hij mij dat vertelde, heb ik hem geadviseerd deze taakstraf niet uit te voeren. In elk leerboek staat: “niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd enz zonder schriftelijke toestemming van de auteur van het boekwerk”. Opgetogen ging zoonlief de volgende dag, vol goede moed, naar school. Volgens mij had zijn docent nooit toestemming van de auteur gevraagd voor de taakstraf. Mijn zoon kon mijn advies  waarderen, de docent iets minder.

Taal- en wetgeving zijn als broer en zus, nauw met elkaar verbonden.  Het een kan zeer zeker niet zonder het ander. Begrijpend lezen is misschien daarom wel een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Wat heb je eigenlijk aan begrijpend lezen, als er tussen de regels in feite iets anders wordt bedoeld.

6 gedachten over “Weet je wetje, weet je

 1. Heb blog met plezier gelezen,
  Blijf me verbazen waar je de energie vandaan haalt om op correcte wijze (je moet het zien) weer een voorbeeld aanhaalt

 2. Weer goed Klaas .
  Elke morgen beginnen met een blog van jou te lezen. Lijkt me wel wat

  Fijne dag Groetjes Miny

 3. Het is inderdaad wel vreemd dat er alleen “Hij” staat. Dat wist ik ook niet. En ook al heb je vroeger begrijpend lezen gehad op school, de gewone burger begrijpt in de meeste situaties de taal van het wetboek toch niet (is voor juristen en andere deskundigen)
  Het is verder een prachtig geschreven blog die voor een ieder te begrijpen is.

 4. Iedereen in Nederland moet de wet kennen.
  Kijk eens op Facebook hoeveel iedereen er daadwerkelijk iets van af weet.
  Onvoorstelbaar wat bij velen als recht en wet doorgaat, men denkt veel naar eigen goeddunken uit te kennen leggen.
  17 miljoen inwoners en allemaal kennen ze de wet.
  Sprookjes bestaan nog.

 5. Bij ons gold thuis maar één allesbepalende wet en die luidde: ‘Moeders wil is wet’. Helaas heeft mijn huidige snel ‘onder invloed’ zijnde echtgenote zich deze kwaliteit ook eigen gemaakt, waardoor het kind in de mens bij mij onvervaard voort leeft.
  Naast het feit dat datgene wat in de wet staat mij veelal niet duidelijk is, kom ik er regelmatig achter dat ik de praktische uitvoering van de wetmatigheden ook compleet niet begrijp.
  Dat de wetgever in haar beschrijving enkel spreekt in de persoon van ‘hij’ is volgens mij gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Wil je namelijk alle, anno 2020, eigentijdse soorten mensen en geslachten en tussen soorten, expliciet in de wetboeken benoemen dan zou het een méérdelige wetsuitgave moeten worden. Één wet is voor mij alles bepalend en dat is de wet van Meeden en Perzen die wat mij betreft duidelijk maakt dat een wet enkel daadwerkelijk toepasbaar en uitvoerbaar is op basis van wetteloosheid.

 6. Uitstekend geschreven en goed onderbouwd. Vol verwachting zie ik weer uit naar de volgende blog.

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.