IWAB syndroom steeds meer in opkomst

IWAB syndroom steeds meer in opkomst

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met mensen die lijden aan, wat ik noem, het IWAB syndroom. IWAB staat in mijn optiek voor Ik Weet Alles Beter. Je kunt als expert of als iemand die er zijdelings mee van doen heeft een onderwerp aansnijden of een IWABBER geeft per direct zijn of haar ongezouten mening. Dit alles in de trant van: “nee hoor, dat zie je helemaal verkeerd. Mijn buurvrouw en daar de zoon van en die zijn schoonvader heeft hetzelfde gehad en die heeft toen….” bla, bla, bla

Soms vraag ik mij, maar durf dat tevens als een suggestieve gedachte te zien, waarom er altijd mensen zijn die moeten laten merken, dat zij het beter weten. Heeft dat nu van doen met een zekere vorm van faalangst of is men bang als men geen mening geeft  de aanwezigheid van hen niet wordt opgemerkt? Zeg het maar.

De onderwerpen waarop wordt gereageerd, mogen veelzijdig worden genoemd. Van mij zelf durf ik te stellen, dat ik totaal niet technisch ben. Daarom durf ik op dat vlak en zelfs op meerdere terreinen waarbij ik durf te stellen: “ik word niet geremd door enige kennis”, mijn mening niet te geven. De praktijk heeft aangetoond, dat beter niet kunnen doen.

Zoals ik al schreef de onderwerpen waarop men zoal reageert zijn veelzijdig. Wie naar de wereld van voetbal kijkt, weet uit ervaring, dat in het veld 2x 11 spelers staan die het spel beoefenen. Twee grensrechters en een scheidsrechter maken ook deel uit van het spel. Buiten het veld telt ons land, maar in feite alle landen, enorm veel scheidsrechters, grensrechters en niet te vergeten trainers. Er zijn zelfs tv programma’s waar een vast panel de mening weergeeft over opstellingen, spelinzicht enz. Vooral de manier, waarop de leden van het vaste panel in al hun arrogantie zich op durven te stellen als de knowhow van de voetbalwereld, wordt niet overal positief ervaren.

Ook de politiek ontkomt niet aan het fenomeen IWAB. De Tweede Kamer telt 150 leden, maar als je tijdens politieke debatten om je heen kijkt, schijnen velen zitting te hebben in de Tweede Kamer. Iedereen weet het beter en afgezien van de feitelijke details hebben velen een mening.  Als je de grootste schreeuwers dan voorstelt om zelf in de politiek te gaan, haakt men af.

Met enige onzekerheid, want daarvoor voel ik mij nog geen echte IWABBER, heb ik het gevoel, dat bovenstaande tekst niet alleen op de bevolking van ons land slaat. Elke land, ja zelfs elke cultuur, kent een stroming waarbij een groep van zich doet spreken alsof men de wijsheid in pacht denkt te hebben. 

Velen hebben een duidelijke mening over ons klimaat. Waarbij de overheid met verloop van tijd gaat adviseren om indien nodig over te stappen op de warmtepomp. Experts hebben inmiddels aangekondigd, dat een warmtepomp geen daadwerkelijke verbetering is. Ook het isoleren van spouwmuren wordt geadviseerd, terwijl de bouwsector juist adviseert om een spouwmuur helemaal niet te isoleren. Er zijn zelfs personen op deze aardbol die, in tegenstelling tot eerdere berichten, beweren, dat de aarde plat is en dat Elvis ook nog steeds onder ons is.

Mijn schoonvader had de prettige eigenschap om discussies aan te zwengelen door bij voorbeeld  te beweren, dat je in een achteruitkijkspiegel vooruit kijkt. Onvoorstelbaar hoe een simpele discussie over een achteruitkijkspiegel uit kan lopen in een bijna oeverloos gezwets.

Wat maakt het uit. Je mag, ja zelfs als mens, moet je een mening hebben. Een mening waarin jij vindt, dat je gelijk hebt.  Ze zeggen, dat je anders geen discussie hebt.

Gelukkig overwint de mening van deexpert die de materie heeft bestudeerd en durft te bewijzen, zo lang er geen IWABBER in zijn of haar buurt is, overduidelijk gelijk te hebben.

Reageren is niet mogelijk.