Is dat al weer zolang geleden?

Is dat al weer zolang geleden?

Menigeen zal in verbazing die vraag stellen, wanneer men hoort hoe lang het al weer is geleden, dat een maatschappelijk item van start ging.  Wanneer was  de 1e tv uitzending en in welk jaar startte Internet?  Het is inmiddels een feit, dat Vadertje Tijd met die zeis inderdaad is overgestapt op een motormaaier. Die goede oude man realiseerde zich natuurlijk, dat werken met een zeis in deze tijd ook hem teveel tijd kost. Het is een gegeven, dat het al weer 20 jaar geleden is,  dat men zich zorgen maakte betreffende het overzetten van data gegevens van de 20e naar de 21e eeuw.. Inderdaad kun je met verbazing de kopregel als vraag zien. De historie is een weg ingeslagen, die toekomst heet.

Onderstaand overzicht toont de jaartallen van algemene onderdelen binnen onze maatschappij. Jaartallen waarin het allemaal begon.

1931 telefooncel openbaar
1945 vrijheid Nederand
1949 introductie televisie Nederland
1951 1e tv uitzending zwart-wit
1960 praatpaal ANWB
1967 televisie uitzending in kleur
1967 reclame op tv
1968 Btw
1971 veiligheidsgordels in auto’s
1977 postcode
1982 geldautomaat
1985 apk keuring
1989 burger service nummer
1990 GSM ( geen snoer meer )
1990 valhelm brom- en snorfiets
1991 internet
2001 ov jaarkaart
2002 euro
2020 begin van uw toekomst

Of elke verandering, zie het als een modernisering van een situatie, een verbetering is, mag als achterhaald worden gezien. Wel staat als een paal boven water, dat in de loop van tijd er aanpassingen plaats hebben gevonden, die ons in staat stelden de ontwikkelingen bij te houden. Zo had mijn eerste computer, die ik kocht in 1987, een harddisk van maar liefst 20Mb.  Voor die tijd was dat aanzienlijk. Verder kende men in die periode nog geen internet. Ach er was niets anders en je deed het ermee.

Men zegt wel eens de tijd zal het leren. Natuurlijk kun je ontwikkelingen niet tegen gaan en zul je als bewoner van deze aardkloot je moeten aanpassen. Aanpassen misschien wel om te voorkomen, dat je niet in een kloof terecht komt die generatiekloof wordt genoemd.

Het is ook wel wat, dat je leven door ontwikkelingen van buitenaf kan worden beïnvloed. Ga maar bij jezelf ten rade. Hoe vaak heb je niet gedacht, ‘dat kan later nog wel. Ik ben er nog niet aan toe”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de periode, toen de mobiele telefoon in opkomst was. Oh ja, het ging altijd zonder het mobieltje ook wel, maar toen iedereen in je naaste omgeving zo’n handig mobieltje had, wilde je niet achterblijven. Je wilde erbij horen, want met zo’n GSM, de afkorting die ik zie als: “geen snoer meer”, werd duidelijk, dat je bijna overal te bereiken was. Die bereikbaarheid in deze huidige maatschappij  begint irritante vormen aan te nemen. Helemaal nu het huidige mobieltje zoveel extra functies naast het telefoneren biedt, is het  een  onderdeel geworden van je persoonlijke uitrusting.

Je kunt de voortgang op deze aardkloot niet stopzetten of stagneren. De vraag die daarbij opkomt: “zou je gelukkiger worden als de voortgang  stagneert? Ik weet het niet. Het verleden heeft, als je de tekst goed leest, terdege wel een toekomst geboden. Men zegt vaak, dat het heden een toekomst biedt, maar het verleden was wel de aanleiding om het anders te gaan doen. Stilstaan is hetzelfde als achteruitgaan.

Je kunt in de huidige maatschappij, als deelnemer van de digitale snelweg, niet achterblijven in je doen en laten. En……als je dan ziet hoe de jeugd zich automatisch aanpast aan de geboden ontwikkelingen, dan herhaalt de geschiedenis zich. Denk aan je eigen jeugd en de vernieuwingen. De jeugd heeft de toekomst. Als zij op leeftijd zijn, zullen zij zich eveneens verbazen over het  antwoord  op de vraag “is dat al weer zo lang geleden?”.

De geschiedenis zal zich blijven herhalen. Enige tijd geleden liet ik mijn kleindochters, leeftijd voortgezet onderwijs, een dubbeltje en een kwartje zien. Volle verbazing was het resultaat. “Wat moet je daar nu mee”, reageerde een kleindochter. Beiden zijn van na 2002, het jaar dat de euro kwam. Toen ik de melkboer mocht helpen, in mijn jeugdjaren,, kostte een flesje yoghurt f 0,27.  Nu ik dit blog, bemerk ik, dat  zelfs het woord melkboer al is uitgestorven. In die tijd zaten melkproducten als yoghurt en vla nog in een flesje. Ik was nog van plan om mijn kleindochters  dat te vertellen. Dacht bij mijzelf, ‘ik vertel het niet”. Ik zet het wel in een blog, want dat is meer van deze tijd.

4 gedachten over “Is dat al weer zolang geleden?

 1. Ja je moet het zien klaas
  Die regel komt toch weer elke keer in beeld
  Ik vind de vooruit gang op sommige vlakken te snel gaan
  Door tel en pc en laptops
  Is de persoonlijke communicatie helemaal weg
  Leuke blog klaar, gaat inderdaad heel snel zo

 2. ‘Is dat al weer zolang geleden?’. De tegenhanger hiervan ìs: ‘Is dat nog maar zó kort geleden!’.
  Heeft óók wel iets, met name als we binnenkort zouden kunnen zeggen: ‘De anderhalve-meter maatschappij….., is dat nog maar zó kort geleden?’

 3. blijf het een blog vinden, waar ‘oude koeien’ uit de sloot worden gehaald. Leuk, maar ik heb er weinig mee

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.