Echte vrienden zie je niet….

Echte vrienden zie je niet….

Ze zeggen het wel eens gekscherend:  “ Echte vrienden zie je niet, ze staan achter je “. Je moet in feite blij zijn, dat je de echte vrienden niet ziet. Denk ook, dat de locatie, die wordt aangegeven, in feite de juiste is. Ze staan achter je en je kunt er op terugvallen als het nodig is.

Wat is nu de definitie van vriendschap. De Dikke van Dale is over de juiste betekenis van vriendschap erg vaag. Hij schrijft: vriendschap is  < bevriend zijn >. Als je dan bij bevriend zijn kijkt staat er:  < door vriendschap verbonden >. Denk, dat deze tekst en uitleg wel bij het woord vriendschap past. Ik bespeur toch een lichte vorm van vaagheid.

Vriendschap is in mijn ogen ook meer dan bovenstaande tekst en uitleg. Denk ook duidelijk, dat vriendschap met gevoel te maken heeft. Je mag ook zeggen als er een click met iemand is, dan mag je dat vriendschap noemen.

Ook die stelling van mij met betrekking tot het benoemen van het woord vriendschap vind ik bijna discutabel. Stel dat er een ‘gespeelde’ click is en dat het moet lijken dat er een verbondenheid door die click zou zijn. Dan durf ik niet van vriendschap te spreken.

Ooit sprak ik de schoonzus van oud minister Luns, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Freule Sixma van Heemskerk, tijdens een interview. Het was een dame die de elan van de titel van freule ver daarvoor al had afgezworen. Deze freule leefde samen met haar paarden, waarop zij lesgaf, ergens in een afgelegen schuur op het terrein van de Universiteit Twente. Zij gaf mij tijdens het interview haar visie op vriendschap.

“ vriendschap is ” begon de freule haar uitleg, “als je een vriend belt en zegt, dat je bent gearresteerd, dat hij dan niet vraagt “ waarom ”, maar vraagt “ waar ben je ”. Nog steeds moet ik aan deze summiere- en eenvoudige tekst en uitleg van die excentrieke lieve dame denken.

Binnen het fenomeen sociale media had ik ooit zeer veel aangesloten personen, verdeeld over de onderdelen, twitter, facebook. Dit aantal werd door de organisatie achter de betreffende sociale media als vrienden weergegeven.

Op een gegeven moment heb ik eens door mijn zogenaamde vriendenlijst gewandeld en kwam al snel tot de slotsom, dat velen helemaal geen vrienden van mij waren. Schijnbaar had ik op een vaag tijdstip of moment de aangemelde personen  toestemming gegeven om tot mijn pseudo vriendenkring toe te treden.

Een groot deel ervan kende  ik van naam en schijnbaar doordat de naam mij niet geheel onbekend voorkwam, heb ik toestemming gegeven om in mijn galerij van vriendschap aanwezig te mogen zijn. Na deze conclusie heb ik met de stofkam mijn vriendenlijst eens doorgelopen en alle namen die ik tegenkwam en niet persoonlijk kende verwijderd.

Dat ruimde lekker op. Ik denk, dat ik meer dan 850 personen uit mijn vriendenlijst heb mogen verwijderen. Zoals mag worden aangenomen kelderde het aantal vrienden enorm. Nu herbergt mijn facebook en twitter account uitsluitend namen van personen die ik persoonlijk ken.  Ook al is dat aantal niet gering te noemen. Het is nu eenmaal zo gegroeid in de loop der jaren en het is goed zo.

Door deze verwijderingsactie ga je toch nog bij jezelf ten rade in de trant van  “maar hoeveel echte vrienden, die ik niet zie, heb ik dan in feite”. Echte vrienden, die zoals ik blogde, achter je zouden moeten staan, als je ze nodig hebt.

Het antwoord op deze vraag is: weinig.  Als ik moet spreken over het aantal echte-  en ware vrienden denk ik, dat ik niet alle vingers van mijn handen nodig zal hebben.

Daarom zet ik ook altijd, maar dat zal mijn aangeboren achterdocht zijn, vraagtekens bij personen die er prat op gaan, dat zij een zeer grote vriendenkring hebben. Zij noemen die vriendenkring hecht, omdat die vrienden elk weekend op bezoek komen. Gezellig samen wat drinken en bijpraten en natuurlijk samen een duik nemen in het zwembad. Gezellig… maar is dat zo? Of zijn de kaarten anders geschut?

Stel nu, dat het financieel slechter met je  gaat en dat door de financiën de bodem van de mogelijkheden zichtbaar wordt. Je kunt dan minder voor je vrienden doen. Het biertje wordt minder vaak geschonken en de stookkosten van het verwarmde zwembad spelen je parten. Weet zeker, als het dan minder wordt, dat je  vrienden ook  minder tijd hebben om op ‘ even ‘ bezoek te komen.

Voorzichtig durf ik dergelijke vrienden carpoolers te noemen. Zij rijden mee op jouw mogelijkheden. Zij  zullen bij een arrestatie niet vragen “waar ben je” maar eerder  vragen “waarom”.

Reageren is niet mogelijk.